Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top 10 nhà cái uy tín link

Nội qui nhà trường

top 10 nhà cái uy tín link

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

 1. Khách đến phải liên hệ với phòng Bảo vệ.
 2. Không đi xe máy, xe đạp trong khuôn viên trường trong giờ làm việc.
 3. Tất cả học sinh, sinh viên khi đi học phải mặc đồng phục và đeo bảng tên theo quy định.
 4. Học sinh khi vào trường phải mặc trang phục lịch sự, gọn gàng nghiêm chỉnh; nghiêm cấm mặc áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng, quần lửng,…. Khi tham gia các ngày lễ, hội nghị, hội thảo phải mặc lễ phục trang trọng lịch sự.
 5. Nói năng lịch thiệp, hoà nhã, văn minh; không nói tục, chửi thề. Cấm xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường và sinh viên khác.
 6. Đầu tóc gọn gàng, không cạo trọc (trừ các sinh viên là nhà sư), không nhuộm tóc thời trang (so với tóc thật của bản thân).
 7. Không dẫm, nằm, ngồi lên cỏ; không hái hoa, bẻ cành cây trong khuôn viên trường. Không đá bóng, chơi bóng chuyền, cầu lông … ở những địa điểm ngoài khu vực sân thể dục thể thao của trường.
 8. Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản của trường. Không tự tiện sử dụng các trang bị giảng dạy đã bố trí sẵn ở lớp học.
 9. Giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng điện nước đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.
 10. Nghiêm cấm đánh bạc dưới mọi hình thức.
 11. Không được mang hung khí, chất gây cháy nổ vào trường.
 12. Nghiêm cấm sử dụng ma túy, chất kích thích, hoạt động mại dâm, hút thuốc, uống rượu bia trong trường.
 13. Không tự tiện viết, dán quảng cáo, thông báo, vẽ bậy trong khuôn viên trường.
 14. Không lưu hành, tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu, thông tin phản động, phim ảnh không lành mạnh và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước.
 15. Không tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo.
 16. Không thành lập, tham gia các hoạt động chính trị trái pháp luật.
 17. Không tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.