Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top 10 nhà cái uy tín link

Hội thảo”Việc làm – Cơ hội khởi nghiệp của phụ nữ thời kỳ hậu Covid”

13 GIỜ 30 – 16 GIỜ 30 THỨ NĂM 11/ 11/2021 : HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM tổ chức HỘI THẢO “ VIỆC LÀM -CƠ HỘI KHỞI NGHIỆP CỦA PHỤ NỮ THỜI KỲ HẬU COVID “ bằng hình thức trực tuyến kết nối từ TRƯỜNG TRUNG CẤP LÊ THỊ RIÊNG (Địa chỉ: Số 1 Đường 9, Phường Phước Bình, Thành phố Thủ đức , Thành phố Hồ Chí Minh ) .

Với trên 100 đại biểu Sở,Ngành,cơ quan nghiên cứu và lãnh đạo Hội Liên Hiệp Phụ nữ các Tỉnh,Thành phố Phía nam . Với 09 bài tham luận ,hội thảo tiến hành liên tục trong 03 giờ với 16 ý kiến phát biểu tập trung sát chủ đề .Tôi với vai trò tham gia chủ tọa đoàn và tham luận, đặc biệt hoan nghênh ý kiến phát biểu của 05 chủ tịch ,phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh và 04 tỉnh Cà mau,Long an ,Tiền giang ,Tây ninh về công tác chăm lo lao động Nữ .

top 10 nhà cái uy tín link