top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo các khóa học sơ cấp nghề sau:

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN KHÁCH SẠN

Đối tượng tuyển sinh:

 • Nam, nữ có sức khỏe tốt, yêu thích nghề Lễ tân khách sạn, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, trình độ 9/12 trở lên

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 220 giờ (LT: 65 giờ ; TH: 152 giờ)

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 2. Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về
 • Có kiến thức điều hành các hoạt động của bộ phận lẽ tân như: Quy trình đặt phòng khách sạn, nhà hàng, trà phòng, thanh toán hóa đơn
 1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có các kỹ năng
 • Thành thạo các thao tác của bộ phận lễ tân nhà hàng khách sạn
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VA PHÂN BỐ THỜI GIAN
 2. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
TT Tên chương mục Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Bài tập

Kiểm tra
1 Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn 08 07 01
2 Chương 2: Sản phẩm lưu trú và các bộ phận chính trong hoạt động lưu trú 10 03 07
3 Chương 3: Tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân khách sạn 30 08 22
4 Chương 4: Nhận đặt phòng (reservation) 30 08 22
5 Chương 5: Làm thủ tục nhận phòng (check-in) 30 08 22
6 Chương 6: Phục vụ khách lưu trú 30 08 22
7 Chương 7: Làm thủ tục trả phòng (check-out) 30 08 22
8 Chương 8: Giao tiếp và xử lý các vấn đề phát sinh của khách 40 11 28 01
9 Chương 9: Hệ thống máy vi tính của bộ phận lễ tân 10 03 06 01
10 Thi cuối khóa 02 01 01
Cộng 220 65 152 03
 1. Nội dung chi tiết

Chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn

Tổng thời gian: 08 giờ (LT: 07 giờ ; TH: 0 giờ)

 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Các loại hình cơ sở lưu trú và phân loại khách sạn

Xếp hạng khách sạn

Chương 2: Sản phẩm lưu trú và các bộ phận chính trong hoạt động lưu trú

Tổng thời gian: 10 giờ (LT: 03 giờ ; TH: 07 giờ)

 • Sản phẩm chính trong hoạt động lưu trú
 • Các loại phòng, giá phòng, tình trạng phòng trong khách sạn
 • Các dịch vụ và sản phẩm trong khách sạn
 • Các bộ phận trong khách sạn
 • 10 nguyên tắc vàng của nghành khách sạn

Chương 3: Tổ chức hoạt động của bộ phận lễ tân khách sạn

Tổng thời gian: 30 giờ (LT: 08 giờ ; TH: 22 giờ).   

3.1.      Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của khách sạn

3.2.      Vai trò, nhiệm vụ của bộ phận lễ tân

3.3.      Bố trí khu vực làm việc của bộ phận lễ tân

3.4.      Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân

3.5.      Yêu cầu đối với nhân viên lễ tân

3.6.      Chu trình phục vụ của bộ phận lễ tân

Chương 4: Nhận đặt phòng (reservation)

Tổng thời gian: 30 giờ (LT:08 giờ ; TH: 22 giờ)

4.1.      Khái quát chung về đặt phòng

4.2.      Các nguồn khách đặt phòng

4.3.      Các kiểu đặt phòng

4.4.      Quy trình đặt phòng

4.5.      Các phương pháp bán phòng

4.6.      Một số tình huống đặt phòng khách sạn

Chương 5: Làm thủ tục nhận phòng (check-in)

Tổng thời gian: 30 giờ (LT: 08 giờ ; TH: 22 giờ)

5.1.      Mục đích, yêu cầu

5.2.      Quy trình làm thủ tục nhận phòng

5.3.      Một số phiếu sử dụng

5.4.      Một số tình huống làm thủ tục nhận phòng của khách

Chương 6: Phục vụ khách lư trú

Tổng thời gian: 30 giờ (LT: 08 giờ ; TH: 22 giờ)

6.1.      Dịch vụ bưu điện

6.2.      Dịch vụ giao nhận, chuyển thư từ

6.3.      Dịch vụ nhắn tin

6.4.      Bảo quản chìa khóa phòng của khách

6.5.      Dịch vụ ăn uống

6.6.      Dịch vụ bảo quản tài sản quý và hành lý của khách

6.7.      Các dịch vụ khác

Chương 7: Làm thủ tục trả phòng (check-out)

Tổng thời gian: 30 giờ (LT: 08 giờ ; TH: 22 giờ)

7.1.      Hệ thống  lập hóa đơn khách hàng

7.2.      Phương thức thanh toán

7.3.      Quy trình làm thủ tục trả phòng

7.4.      Tổng kết báo cáo các hoạt dộng lễ tân

7.5.      Phương pháp quản lý tận thu

7.6.      Một số chỉ tiêu thông thường dùng trong quản lý lễ tân

Chương 8: Giao tiếp va xử lý các vấn đề phát sinh của khách

Tổng thời gian: 40 giờ (LT: 11 giờ ; TH: 28 giờ)

8.1.      Cung cấp các thông tin, dịch vụ, giá cả…

8.2.      Tìm taì sản thất lạc của khách

8.3.      Giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, phàn nàn…

Chương 9: Hệ thống máy vi tính của bộ phận lễ tân

Tổng thời gian: 10 giờ (LT: 03 giờ ; TH: 06 giờ)

Tính toán và thực hiện phương thức thanh toán