top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo các khóa học sơ cấp nghề sau:

NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ VÀ BỆNH NHÂN

I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Ÿ Dành cho nhửng đối tượng hoạt động, làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già

Ÿ Sức khỏe tốt

Ÿ Thời gian đào tạo  : 60 giờ (03 buổi/tuần:mỗi buổi 2 giờ)

Ÿ Dự kiến đào tạo 3 tháng

II.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo chăm sóc người già người học việc sẽ được trang bị về

a)Kiến thức:

– Kiến thức về nghiệp vụ chăm sóc người già như các kỹ năng điều dưỡng cơ bản quy trình thuc hiên việc chăm sóc, các kiến thức về chăm sóc hàng ngày, các kỹ năng về chế độ ăn uống, dinh dưỡng, tâm lý cho người già.

– Phương pháp giao tiếp quan hệ người già

b)Kỹ năng:

Có khã năng đáp ứng về việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại

Có khả năng làm việc tại các trung tâm dưỡng lão, các công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc người già hoặc bệnh nhân, tại các gia đình.

Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của vị trí công việc.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN

 TT                                                                                    NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN
   Lý thuyết Thực    hành Kiểm   tra Tổng   số
1 Giới thiệu chung về nghiệp vụ chăm sóc bệnh nhân và người già 02     02
2 Nguyên tắc hành nghề chung 02   01 03
03 Giới thiệu về các dụng cụ thiết bị cơ bản phụ vụ hoạt động và cách thức sử dụng 03 01   04
04 Quy trình chăm sóc sức khỏe 02 02 01 05
05 Kĩ năng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân và người già 12 10 02 24
06 Chế độ dinh dưỡng cho người già và người bệnh 05 07 02 14
07 Tiếng anh chuyên nghành 5     05
08 Thi cuối khóa 02 01   03
Tổng Cộng 33 21 06 60

IV.NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC:

CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ                                                 Số tiết

CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ VÀ BỆNH NHÂN.

Bài 1. Khái quát về nghề chăm sóc sức khỏe                                                         1

1.Giới thiệu chung về nghề chăm sóc người già và bệnh nhâ

2.Nhu cầu căn bản về chăm sóc sức khỏe của người bênh và

Người già

Bài 2. Tâm lý của người già và bênh nhân:                                                              2

1.Tâm lý của người già.

 1. Tâm lý của bệnh nhân
 2. Kỹ năng giao tiếp quan hệ với người già và bệnh nhân

Bài 3. Giới thiệu về các máy móc, dụng cụ, cách thức sử dụng                               3

Dụng cụ trong quá trình làm việc.

Bài 4. Vệ sinh môi trường                                                                                               3

1.Rửa tay

 1. Đeo khẩu trang
 2. Dọn dẹp phòng bệnh và môi trường xung quanh

Bài 5. Thực hiện bài học tại bệnh viện thống nhất, Tp Hồ Chí Minh                         3

CHƯƠNG II QUY TRÌNH VÀ NGHIỆP VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI BỆNH

Bài 1. Quy trình chăm sóc bệnh nhân và người già                                                    3

 1. Thu nhập thông tin dử kiện về tình trạng bệnh, sức khỏe hiện tại

     của khách hàng để áp dụng biện pháp phục vụ thích hợp.

2.Xác định các yêu cầu chăm sóc của khách hàng,lên kế hoạch

Chăm sóc

3.Thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe

4.Đánh giá kết quả.

Bài 2. Một số kỹ năng chăm sóc cơ bản                                                                   9

1.Giúp khách hàng chuẩn bị dường bệnh, mặc và thay quần áo

2.Chăm sóc hàng ngày và vệ sinh.

3.Phục vụ ăn uống hàng ngày cho bênh nhân

4.Chăm sóc người già bệnh nhân về tư thế, vận động và tập luyện

6.Giúp khách hàng về giao tiếp, tinh thần vui chơi giải trí

Bài 3: Thực hành bài học tại bệnh Thống Nhất , thanh Phố Hồ Chí Minh       10

CHƯƠNG III CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI GIÀ VÀ BỆNH NHÂN.

Bài 1. Đặc điểm về chế độ dinh dưỡng cho người già và bệnh nhân              2

 1. Nhu cầu về dinh dưỡng của người già và bệnh nhân

2.Nhu cầu về dinh dưỡng của bệnh nhân

3.Vai trò, dinh dưỡng của một số thực phẩm

Bài 2. Một số chế độ ăn theo trạng thái bệnh lý của người                              10

 1. Chế độ ăn hạn chế sợi và sơ
 2. Chế độ ăn hạn chế chất béo
 3. Chế độ ăn hạn chế muối
 4. Chế độ ăn tăng hoặc giảm proit
 5. Chế độ cho người đái tháo đường
 6. Chế độ cho bệnh nhân mổ phẫu thuật

CHƯƠNG IV TIẾNG ANH CHUYÊN NGHÀNH                                                      5

 1. DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU:
STT Tên giáo trình tài liệu Tác giả Nhà Xuât bản Năm xuất bản Ghi chú
1 Điều dưỡng cơ bản Bộ y tế Giáo dục 2007
2 Hướng dẫn chăm sóc người già qua ành BS:Nguyễn Hải(chủ biên) Y học 2007
3 Nhứng giáo trình khác do giảng viên của trung tâm biên tập và biên dịch từ các tài liệu giảng dạy trong và ngoài nước