top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

TRANG ĐIỂM THẨM MỸ

 Đối tượng tuyển sinh: Nam nữ yêu cầu nghề trang điểm thẩm mỹ có đủ sức khỏe theo quy định

Của Bộ Y Tế,trình độ văn hóa lớp 6/12 trở lên.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ sơ cấp ghề

Thời gian đào tạo: 200 giờ: Lý thuyết: 32 giờ: Thực hành 162 giờ: Kiểm tra 06 giờ.

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về

-Nêu được các kiến thức cơ bản về trang điểm

-Trình bày được các phương pháp trang điểm

2.Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có các kỹ năng

-Thực hiện đúng kỹ thuật và thẩm mỹ

-Thực hiện đúng quy trình công việc.

-Làm nỗi bật và sắt sảo các đường nét trên khuôn mặt

  1. NỘI DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

TT

I

NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN (giờ)
Tổng Số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra

Chương I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Trang điểm thường ngày

Làm quen với mỹ phẩm dùng để trang điểm

Cách nhân dạng khuôn mặt

Cách vệ sinh da mặt- Tầy trang

Cách lót nền

Cách đánh phấn hồng

Chân mày-cách tỉa

Cách vẽ chân mày

Cách vẽ mi,chải mi

Cách đánh màu mắt

Vẽ môi

Cách đánh son

Thực hành trang điểm cá nhân

Kiểm tra

60

06

03

02

02

01

05

05

05

05

05

03

15

12

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

03

46

01

01

01

01

01

04

04

04

04

04

02

12

02

04

02

Chương II Trang điểm dạ hội 70 10 58 02

13

14

15

16

17

18

19

Đánh nền

Cách vẽ chân mày

Cách vẽ mi

Cách phối màu mắt

Cách găn mi giả và vẽ

Vẽ kiểu mới

Thực hành

Kiểm tra

07

07

07

07

07

09

24

01

01

01

01

01

01

04

06

06

06

06

06

08

20

Chương II Trang điểm cô dâu 70 10 58 02

20

21

22

23

24

25

26

 

Cách đánh nền

Cách che khuyết điểm

Cách phối màu mắt

Phối màu mắt

Tạo mi và mí

Tạo sóng mũi

Thực hành trang điểm cô dâu

Kiểm tra

07

07

07

07

07

09

24

02

01

01

01

01

01

01

04

06

06

06

06

06

08

20

 

 

 

 

 

 

 

02

  Tổng cộng 200 32 162 06

 III.NỘI DUNG CHI TIẾT:

Chương I. Trang điểm thường ngày

Tổng thời gian: 60 giờ (LT:12 giờ: TH:46 giờ: KT; 02 giờ)

Bài 1: Làm quyen với mỹ phẩm dùng để trang điểm

-Các loại mỹ phẩm dùng trong trang điểm

+ Mỹ phẩm che khuyết điểm

+ Mỹ phẩm  dùng trang điểm mặt

+Mỹ phẩm dùng trang điểm mắt

+Mỹ phẩm dùng trang điểm môi

+mỹ phẩm dùng trang má

-Phân loại các loại mỹ phẩm

-Cách bảo quản

Bài 2: Cách phản dạng khuông mặt

-Phân loại các loại khuôn măt:

– Các đặc điểm để nhận dạng khuôn mặt

– Cách sử dụng mỹ phẩm với từng loại khuôn mặt

– Cách trang điểm với từng loại khuôn mặt

Bài 3: Cách vệ sinh da mặt – Tẩy trang

-Các mỹ phẩm dùng để vệ sinh da mặt

-Các mỹ phẩm dùng để tầy trang

-Cách vệ sinh da mặt hằng ngày đối với các loại da

+ Da thường

+ Da nhờn

+ Da khô

-Cách tầy trang gia mặt

Bài 4: Cách lót nền

-Các loại mỹ phẩm dùng cho lót nền trang điểm hằng ngày

-Cách chọn phấn nền cho từng mầu đa

-Cách chọn phấn nền cho các vùng da cần tạo độ tuổi

Bài 5: Cách đánh phấn hồng

-Các loại phấn hồng

-Các loại cọ sử dụng trong đánh phấn hồng

– Cách sử dụng phân hồng

Bài 6: Chân mày-Cách tỉa

-Các dụng cụ dùng trong việc tỉa chân mày

-Nhận dạng các kiểu chân mày phù hợp với khuôn mặt

-Cách tỉa chân mày

Bài 7: Cách vẽ chân mày

-Phân loại các loại mỹ phẩm dùng trong vẽ chân mày

-Chọn màu chân mày phù hợp với da

-Cách vẽ chân mày

-Thực hành vẽ chân mày

Bài 8: Cách vẽ mi, chải mi

-Phân loại các loại mỹ phẩm dùng trong vẽ mi

-Chọn mầu mắt phù hợp với da

-Cách vẽ mi

-Cách chải mi

Bài 9: Cách đánh màu mắt

-Phân loại các loại màu mắt

+Màu kiến tạo

+Màu tọa sáng

+Màu tô điểm

-Các loại mỹ phẩm dùng trong đánh màu mắt

-Chọn màu mắt phù hợp với da

-Cách đánh màu mắt

-Thực hành đánh màu mắt

Bài 10: Vẽ môi

Các loại chì dùng trong kẽ môi

-Cách dùng bút chì vẽ những nét chính của môi

-Cách kẽ viền môi

– Vẽ viền môi đậm

Bài 11: Cách đánh son

-Đặc điểm son môi

-Thao tác đánh son

-Thực hành đánh son

Bài 12: Thực hành trang điểm cấ nhân

-Biết cách sử dụng các loại mỹ phẩm

-Cách sử dụng các loại dụng cụ dùng trong trang điểm

-Thực hành vệ sinh da mặt

-Thực hành đánh phấn nền cho da

-Thực hành tô phấn hồng cho da mặt

-Thực hành trang điểm vùng mắt

– Thực hành trang vẽ môi

Chương II: Trang điểm dạ hội

Tổng thời gian: 70 giờ (LT: 10 giờ:TH: 58 giờ,KT: 02 giờ)

Bài 13: Đánh nền

-Cách đánh phần nền trong trang điểm dạ hội

-Che giấu khuyết điểm trên gia mặt

-Các loại mỹ phẩm dùng trong việc tạo sóng mũi cho khuôn mặt

Bài 14: Cách vẽ chân mày

-Cách dùng cọ nhỏ tán phấn màu lên đường chân mày

-Cách dùng bút chì vẽ

-Cách dùng cây chân mày

-Cách tô đậm vùng chân mày

Bài 15: Cách vẽ mi

-Cách vẽ viền mi trên

-Chách Vẽ viền mi dưới mắt

Bài 16: Cách phối màu mắt

– Những màu sắc  thường phối màu trắng tyrong dạ tiệc

-Giới thiệu một số màu mắt

-Cách phối màu hợp

Bài 17: Tạo mi và mí

-Cách chon lông mi giả phù hợp với mắt

-Cách dùng keo dán mi

-Cách dùng kẹp bấm cho lông mi

-Cách vẽ mắt sau khi gắn  lông mi giá

Bài 18: Cách vẽ môi

-Các màu vẽ môi thường dùng khi dự tiệc

-Các loại chì dùng trong kẻ môi

– Cách dùng bút chì vẽ những nét chính của môi

-Cách kẻ viền môi

-Vẽ viền môi đâm

Bài 19: Thực hành

-Đánh nền

-Cách vẽ chân mày

-Cách vẽ mi

-Cách phối màu mắt

-Cách gắn mi giả và vẽ

-Cách vẽ mới

Chương III: Trang điểm cô dâu

Tổng thời gian: 70 giờ (LT: giờ: TH: 58 giờ:KT: 02 giờ)

Bài  20: Cách đánh nền

-Các bươc đánh nền

-Tạo vùng sáng,tối

-Sống mũi

-Tạo má hồng tự nhiên

Bài 21: Cách che khuyết điểm

-Cách chọn tông màu cho mỹ phẩm che khuyết điểm

-Cách che khuyết điểm cho mụn

-Cách che khuyết điểm nếp nhăn

-Cách che khuyết điểm quần thâm dưới mắt

Bài 22 : Chân mày

-Các kiểu vẽ chân mày

-Dùng chì và bột chân mày để tạo dáng chân mày

Bài 23: Cách phối màu mắt

-Giới thiệu một số mầu phối khi trang  điểm cô dâu

-Màu cà phê phối hợp với màu hồng cam, màu trắng gạo, tạo lên vẽ đẹp tươi vui nền nã

-Màu nâu tím phối hợp với màu hồng, màu trắng hồng, tạo nên vẽ đẹp kiểu diễm

-Màu xanh da trời phối hợp với màu hoàng hông, màu trăng xanh, tạo nên vẽ đẹp kiêu sa

-Màu tím lam phối hợp với màu hoa hồng, màu trắng gạo tạo nên vẽ đẹp thanh cao

Bài 24: Cách gắn mi giả và vẽ

-Cách tạo mí giả bằng miếng dán mí

-Cách tạo mí giả bằng eyetalk

Bài 25: Tạo Sống mũi

-Cách tạo sống mũi thon

-Cách tạo sống mũi gẫy

-Cách tạo sống mũi gồ

-Cách đánh phấn highlight trắng tạo hình sống mũi

-Dùng phấn màu đậm

Bài 26: Thực hành trang điểm cô dâu

-Biết cách sử dụng các loại mỹ phẩm

-Cách sử dụng các loại dụng cụ dùng trong trang điểm

-Thực hành vệ sinh da mặt

-Thực hành đánh phấn nền cho da

-Thực hành tô phấn hồng cho da mặt

-Thực hành trang điểm cho vùng mắt

-Thực hành vẽ môi.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn thị Hạnh – Triệu thị Chơi – Nghệ thuật trang điểm dạ tiệc – Nhà xuất bản trẻ 1999

2.Nguyễn hông Mai biên dịch – Nghệ thuật trang điểm cô dâu Tây phương – Nhà xuất bản Hà Nội- 2008

3.La kim sương – nghệ thuật trang điểm cô dâu Á đông- Nhà xuất bản mỹ thuật-2006

4.Nguyễn Thị Thanh- Nghệ thuật trang điểm-Nhà xuất bản trẻ-1996

5.Nghệ thuật trang điểm cá nhân- Nhà xuất bản phụ nữ-1990