top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

THÊU TAY

Đối tượng tuyển sinh:

Nam, nữ yêu thích nghề Thêu tay, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, trình độ văn hóa 6/12 trở lên

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 200 giờ (LT: 56 giờ ; TH: 132 giờ)

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 2. Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về
 • Trình bày được các kiên thức về thêu kiểu mũi đột, thêu mũi lưới và đâm xô, thêu bằng chất liệu ruy băng
 1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có các kỹ năng
 • Thực hiện thành thạo các mũi thêu
 • Lựa chọn mẫu phù hợp cho sản phẩm may mặc, đặc biệt là áo cưới áo dạ hội
 • Thực hiện chính xác thao tác cắt và thêu ruy băng mềm mại
 • Phối màu trang nhã cho sản phẩm
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
 2. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian
TT Tên chương mục Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Bài tập

Kiểm tra
1 Chương I: Thêu kiểu mũi đột 66 18 44 04
2 Chương II: Thêu kiểu lưới, đâm xô 66 18 44 04
3 Chương III: Thêu bằng chất liệu ruy băng 66 19 43 04
4 Thi cuối khóa 02 01 01
Cộng 200 56 132 12
 1. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG I: THÊU KIỂU MŨI ĐỘT

Tổng thời gian: 66 giờ (LT: 18 giờ ; TH: 44 giờ)

Bài 1: Đột mũi cành cây

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đột mũi cành cây
 • Ứng dụng mũi cành cây vào các sản phẩm khác

Bài 2: Đột mũi móc xích

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đột mũi móc xích
 • Ứng dụng mũi móc xích sản phẩm khác

Bài 3: Đột mũi hoa mai

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đột mũi hoa mai
 • Ứng dụng mũi hoa mai vào các sản phẩm khác

Bài 4: Đột mũi chìm

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đột mũi chìm
 • Ứng dụng mũi chìm sản phẩm khác

CHƯƠNG II: THÊU MŨI LƯỚI, ĐÂM XÔ

Tổng thời gian: 66 giờ (LT: 18 giờ ; TH: 44 giờ)

Bài 1: Thêu mũi nổi

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mũi nổi
 • Ứng dụng mũi nổi vào các sản phẩm khác

Bài 2: Thêu mũi chìm

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mũi chìm
 • Ứng dụng mũi chìm sản phẩm khác

Bài 3: Thêu mũi lưới

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mũi lưới
 • Ứng dụng mũi lưới vào các sản phẩm khác

Bài 4: Thêu mũi đâm xô

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mũi đâm xô
 • Ứng dụng mũi đâm xô sản phẩm khác

CHƯƠNG III: THÊU BẰNG CHẤT LIỆU RUY BĂNG

Tổng thời gian: 66 giờ (LT: 19 giờ ; TH:43 giờ)

Bài 1: Thêu mẫu cây nấm

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mẫu cây nấm

Bài 2: Thêu mẫu hoa đào

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mẫu hoa đào

Bài 3: Thêu mẫu hoa hồng

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu mẫu hoa hồng

Bài 4: Thêu ruy băng trên áo cưới

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thêu ruy băng trên áo cưới