top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

SỬA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CĂN BẢN NÂNG CAO

Đối tượng tuyển sinh:

 • Dành cho nam, nữ từ 16 tuổi trở lên, trình độ 9/12, đã học qua khóa căn bản
 • Có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 240 giờ; Lý thuyết: 56 giờ; Thực hành: 180 giờ

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 2. Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về:
 • Mạng GSM/CDMA – Máy Điện thoại di động GSM/CDMA
 • Các thuật ngữ kỹ thuật liên quan: Dao động, mã hóa, giải mã, trộn tần, đồng bộ, tách ghép kênh, các ký hiệu căn bản trong sơ đồ mạch
 • Các khái niệm cơ bản: Nguồn, sóng, băng tần, SIM, khóa SIM, khóa máy, khóa mạng, unlock, mở mạng, chuyển hệ…
 • Nguyên lý cấu tạo và hoạt động của các chủng loại Điện thoại di động phổ biến: Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericson, BenQ-Siemens, LG, China phone…
 • Quy trình các hư hỏng ở các chủng loại điện thoại di động phổ biến
 • Cài đặt, sửa chữa phần mềm mở mạng thành thạo các loại điện thoại di động
 1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có các kỹ năng
 • Phân tích và sửa chữa tốt các hư hỏng ở các chủng loại điện thoại di động phổ biến Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericson, BenQ-Siemens, LG, China phone…
 • Cài đặt, sửa chữa phần mềm và mở mạng thành thạo các loại điện thoại di động Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericson, BenQ-Siemens, LG, China phone, I-phone
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
 2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
TT Tên chương mục Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Bài tập

Kiểm tra
1 Chương I: Các kiến thức căn bản trong lĩnh vực Điện thoại di động 36 16 20
2 Chương II: Sửa chữa điện thoại di động nâng cao 200 40 160
Thi cuối kì 04 04
Cộng 240 56 180 04
 1. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG I: CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tổng thời gian: 36 giờ (LT:16 giờ; TH: 20 giờ)

Bài 1: Mạng điện thoại di động

 • Mạng GSM
 • Mạng CDMA

Bài 2: Phân loại máy ĐTDĐ

 • Máy ĐTDĐ GSM
 • Máy ĐTDĐ CDMA

Bài 3: Các khái niệm cơ bản

 • Nguồn, sóng, băng tần
 • SIM, khóa SIM, khóa máy, unlock, mở mạng, chuyển hệ…

Bài 4: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các chủng loại máy ĐTDĐ phổ biến

 • Máy ĐTDĐ Nokia
 • Máy ĐTDĐ Samsung
 • Máy ĐTDĐ Motorola
 • Máy ĐTDĐ Sony Ericson
 • Máy ĐTDĐ BenQ-Siemens
 • Máy ĐTDĐ LG
 • Máy ĐTDĐ China phone
 • Máy ĐTDĐ I-phone

CHƯƠNG II: SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NÂNG CAO

Tổng thời gian: 200 giờ (LT: 40 giờ; TH: 160 giờ)

Bài 1: Phương pháp sửa chữa dòng máy ĐTDĐ NOKIA

 • Sửa chữa dòng máy Nokia họ DCT4
 1. Phân tích chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ĐTDĐ Nokia họ DCT4
 • Nguyên lý mạch xử lý/ điều khiển
 • Nguyên lý mạch nguồn
 • Nguyên lý mạch thu phát sóng
 • Nguyên lý mạch UI (mạch hiển thị/ âm thanh/ bàn phím…)
 • Nguyên lý các mạch khác (Sim, camera/ MMC/FM radio, bluetooth, IR…)
 1. Cơ chế bảo mật/ đồng bộ của dòng máy Nokia họ DCT4
 2. Phương pháp mở mạng, chuyển hệ máy Nokia học DCT4 khác hệ
 3. Thực hành sữa chữa các pan phổ biến của máy ĐTDĐ Nokia học DCT4
 • Khát quát chức năng các linh kiện
 • Quy trình thực hành sửa chữa các pan mất nguồn, mất sóng, màn hình không hiển thị, sạc không được, nói không nghe, không nghe loa, không rung, không chuông, mất đèn màn hình, bàn phím, không nhận SIM, Camera không hoạt động, lỗi FM-radio, không nhận thẻ nhớ…
  • Sửa chữa dòng máy Nokia học WD2
 1. Phân tích chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ĐTDĐ Nokia học WD2
 • Nguyên lý mạch xử lý/ điều khiển
 • Nguyên lý mạch nguồn
 • Nguyên lý mạch thu phát sóng
 • Nguyên lý mạch UI (mạch hiển thị/ âm thanh/ bàn phím…)
 • Nguyên lý các mạch khác (Sim/ camera/ MMC/ FM radio, bluetooth, IR…)
 1. Cơ chế bảo mật/ đồng bộ của dòng máy Nokia họ WD2
 2. Phương pháp mở mạng, chuyển hệ máy Nokia họ WD2 khác hệ
 3. Thực hành sửa chữa các pan phổ biến của máy ĐTDĐ Nokia họ WD2
 • Khát quát chức năng các linh kiệt
 • Thực hành quy trình sửa chữa các pan mất nguồn, mất sóng, màn hình không hiển thị, sạc không được, nói không nghe, không nghe loa, không rung, không chuông, mất đèn màn hình, bàn phím, không nhận Sim, Camera không hoạt động, lỗi FM-radio, không nhận thẻ nhớ…
  • Sửa chữa dòng máy Nokia họ BB5
 1. Phân tích chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy ĐTDĐ Nokia họ BB5
 • Sơ đồ khối tổng quát máy BB5
 • Nguyên lý mạch nguồn – sạc máy BB5
 • Nguyên lý mạch xử lý/ điều khiển
 • Nguyên lý mạch thu phát sóng
 • Nguyên lý mạch giao tiếp (giao tiếp LCD, giao tiếp phụ kiện…)
 1. Cơ chế bảo mật/ đồng bộ của dòng máy Nokia họ BB5
 2. Phương pháp mở mạng, chuyển hệ máy Nokia họ BB5 khác hệ
 3. Thực hành sửa chữa các pan phổ biến của máy ĐTDĐ Nokia họ BB5
 • Khát quát chức năng linh kiện
 • Quy trình thực hành sửa chữa các pan mất nguồn, mất sóng, màn hình không hiển thị, sạc không được, nói không nghe, không nghe loa, không rung, không chuông, mất đèn màn hình, bàn phím, không nhận Sim, Camera không hoạt động, lỗi FM-radio, không nhận thẻ nhớ…
  • Thực hành cài đặt, sửa lỗi phần mềm và mở mạng máy ĐTDĐ Nokia
 • Thực hành cài đặt phần mềm
 • Nạp ngôn ngữ, unlock, backup, read/ write PM, read/ write UEM, read ask, xóa/ nạp flash…
 • Fix lỗi IMEI, Bluetooth, Format
 • Test tình trạng flast ROM, RAM, CPU…

Bài 2: Pương pháp sửa chữa dòng máy ĐTDĐ SAMSUNG

 1. Phân tích nguyên lý và cấu trúc các dòng máy Samsung: One-C, M46, Trident, Skywork, OM/ Swift…
 • Sơ đồ khối tổng quát từng dòng máy
 • Nguyên lý mạch nguồn các laọi máy Samsung
 • Mạch điều khiển/ xử lý/ bảo mật
 • Mạch thu, phát, âm thanh, màn hình…
 • Cấu tạo phần cứng máy dạng thanh, dạng nắp gập, dạng nắp trược…
 1. Phương thức unlock, chuyển hệ máy ĐTDĐ Samsung khác hệ
 2. Thực hành sửa chữa các pan thường gặp đặc trưng của dòng máy ĐTDĐ Samsung
 • Khát quát chức năng các linh kiện
 • Thực hành quy trình sửa chữa các pan đặc trưng cho dòng máy Samsung: Hư dây nguồn, màn hình không hiển thị, đèn, mất nguồn, mất sóng, sóng yếu, lỗi treo máy, treo phím, Camera không hoạt động, không nhận thẻ nhớ, loa, rung, chuông, micro, sạc…
 1. Thực hành phần mềm Samsung
 • Xóa/ nạp flash, nạp ngôn ngữ, read/ write EEPROM…
 • Unlock, đổi số IMEI, fix lỗi system failed, phone freeze…
 • Phân tích thông tin hiển thị trong quá trình cài đặt phần mềm

Bài 3: Phương pháp sửa chữa dòng máy ĐTDĐ MOTOROLA

 1. Phân tích nguyên lý và cấu trúc các dòng máy Motorola: EMMI, ODM, P2K Series…
 • Sơ đồ khối tổng quát từng dòng máy
 • Khối nguồn
 • Khối CPU, Flash
 • Khối RF – Trung tần…
 • Các mạch giao tiếp (màn hình, âm thanh, camera, thẻ nhớ, bluetooth…)
 1. Phương thức unlock, chuyển hệ máy ĐTDĐ Motorola khác hệ
 2. Thực hành sửa chữa các pan thường gặp đặc trưng của dòng máy ĐTDĐ Motorola
 • Khát quát chức năng các linh kiện
 • Thực hành quy trình sửa chữa các pan đặc trưng cho dòng máy Motorol: Mất nguồn, hư dây nguồn, màn hình không hiển thị, đèn, mất nguồn, mất sóng, sóng yếu, lỗi treo máy, treo phím,Camera không hoạy động, không nhận thẻ nhớ, loa, rung, chuông, micro, sạc…
 1. Thực hành phần mềm Motorola
 • Xóa/ nạp flash, flex, nạp ngôn ngữ,…
 • Làm testpoint, unlock, patch IMEI…
 • Fix các lỗi khởi động (Treo, chớp tắt…), bootloader, errror phone code sis…
 • Phân tích thông tin hiển thị trong quá trình cài đặt phần mềm

Bài 4: Phương pháp sửa chữa dòng máy ĐTDĐ SONY ERICSSON

 1. Phân tích nguyên lý và cấu trúc các dòng máy Sony Ericsson
 • Sơ đồ khối tổng quát từng dòng máy
 • Khối nguồn
 • Khối CPU, Flash
 • Khối RF – Trung tần…
 • Các mạch giao tiếp (màn hình, âm thanh, camera, thẻ nhớ, Bluetooth,…)
 1. Phương thức unlock, chuyển hệ máy ĐTDĐ Sony Ericsson khác hệ
 2. Thực hành sửa chữa các pan thường gặp đặc trưng của dòng máy ĐTDĐ Sony Ericsson
 • Khác quát chức năng các linh kiện
 • Thực hành quy trình sửa chữa các pan đặc trưng cho dòng máy Sony Ericsson: Mất nguồn, hư phím joystick, liệt dãy phím, màn hình không hiển thị, đèn, mất nguồn, mất sóng, sóng yếu, lỗi treo máy, treo phím, camera không hoạt động, không nhận thẻ nhớ, loa, rung, chuông, micro, sạc…
 1. Thực hành các phần mềm Sony Ericsson
 • Các thuật ngữ chuyên biệt của dòng máy Sony Ericsson (CID, Phone’s colour, DB2000, DB2001, DB2020, CDA…)
 • Hướng dẫn update firmware
 • Các phương pháp khắc phục lỗi trong quá trình cài đặt…
 • Xóa/ nạp flash, nạp ngôn ngữ…
 • Phân tích thông tin hiển thị trong quá trình cài đặt phần mềm

Bài 5: Phương pháp sửa chữa dòng máy ĐTDĐ MP4 xuất xứ Trung Quốc

 1. Phân tích nguyên lý và cấu trúc các dòng máy MP4 TQ
 • Sơ đồ khối tổng quát từng dòng máy
 • Khối nguồn trên máy TQ
 • Khối điều khiển (CPU họ ‘MT’ và nhiệm vụ các chân CPU)
 • Mạch thu phát trên các máy TQ, khối xử lý âm thanh…
 • Các mạch giao tiếp (màn hình, âm thanh, camera, thẻ nhớ…)
 1. Thực hành sửa chữa các pan thường gặp đặc trưng của dòng máy ĐTDĐ MP4 Trung Quốc
 • Khái quát chức năng các linh kiện
 • Thực hành quy trình sửa chữa các pan đặc trưng cho dòng máy Sony Ericsson: Mất nguồn, liệt dãy phím, màn hình không hiển thị, đèn, mất nguồn, mất sóng, sóng yếu, lỗi treo máy, treo phím, camera không hoạt động, không nhận thẻ nhớ, loa, rung, chuông, micro, sạc,…
 1. Thực hành phần mềm ĐTDĐ MP4 TQ
 • Xóa/ nạp flash, nạp ngôn ngữ…
 • Phân tích thông tin hiển thị trong quá trình cài đặt phần mềm
 • Các phương pháp khắc phục lỗi trong quá trình cài đặt…

Bài 6: Quy trình UPROM, UNLOCK,sửa lỗi phần mềm các loại máy POCKET PC, PDA, SMART PHONE, I-PHONE…