top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

MÓC LEN

Đối tượng tuyển sinh:

 • Nam từ 18 tuổi
 • Nữ từ 18 tuổi
 • Sức khỏe: Bình thường
 • Văn hóa: cấp 2 trở lên
 • Có đủ sức khỏe theo quy định Bộ Y tế

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 01

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề,

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
 2. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Kiến thức:

+ Đào tạo học viên biết được ký hiệu mũi móc, hiểu được quy cách móc sản phẩm, móc thông dụng và thời trang của thị trường. hiểu và trình bày được kỹ thuật móc trên từng đối tượng theo mẫu quy cách sản phẩm.

– Kỹ năng:

+ Thực hiện được các mũi móc cơ bản và thông dụng đúng quy trình kỹ thuật để hoàn thiện sản phẩm như người tuyết, búp bê… biết cách hoàn thiện sản phẩm, có tính thẩm mỹ.

– Thái độ:

+  Làm thợ móc len cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh ngành len.

 1. Cơ hội việc làm:

Tự mở cho mình một shop nhỏ.

 1. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:
 2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

– Thời gian đào tạo : 03 tháng

– Thời gian học tập : 10 tuần

– Thời gian thực học tối thiểu: 225 giờ

– Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 15 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 5 giờ)

 1. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

Thời gian học của môn học đào tạo nghề: 240 giờ

Thời gian học lý thuyết: 40 giờ; Thời gian học thực hành: 186 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:   `

Số TT Tên chương, Móc len Thời gian đào tạo 240 giờ
Tổng số Lý thuyết Thực hành Bài tập Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

I

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

Phần I:  Kỹ thuật Móc len

Chương 1:  Tổng quan về kỹ thuật Móc len

Chương 2: Cách làm một sồ sản phẩm từ  len, sợi

Phần II: Kỹ năng nghề

Chương 1: Thực hành kỹ thuật móc len

Chương 2: Thực tập kỹ thuật móc len

Phần III: Ôn tập

 

 

35

 

80

 

 

75

 

30

 

20

 

12

 

25

 

 

 

 

 

 

3

 

18

 

52

 

 

70

 

28

 

17

 

5

 

3

 

 

5

 

2

 

 

Cộng 240 40 185 15
 1. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

                           (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

 1. KIỂM TRA KẾT THÚC KHOÁ HỌC HOẶC THI TỐT NGHIỆP:
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
Kiến thức, kỹ năng nghề:

– Lý thuyết nghề

 

– Thực hành nghề

 

Vấn đáp, Viết

 

Bài thi thực hành

 

 

120 phút

 

180 phút

NỘI DUNG MÔN HỌC

 1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số TT Tên chương, Móc len Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Bài tập Kiểm tra*

(LT hoặc TH)

I

 

 

 

 

II

 

 

 

 

III

 

Phần I:  Kỹ thuật Móc len

Chương 1:  Tổng quan về kỹ thuật Móc len

Chương 2: Cách làm một sồ sản phẩm từ  len, sợi

Phần II: Kỹ năng nghề

Chương 1: Thực hành kỹ thuật móc len

Chương 2: Thực tập kỹ thuật móc len

Phần III: Ôn tập

 

 

35

 

80

 

 

75

 

30

 

20

 

12

 

25

 

 

 

 

 

 

3

 

18

 

52

 

 

70

 

28

 

17

 

5

 

3

 

 

5

 

2

 

 

Cộng 240 40 185 15

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 1. Nội dung chi tiết:

Phần I: Kỹ thuật Móc len

Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật móc len

Mục tiêu: Giúp học viên nắm được các cách móc len sợi từ đơn giản đến phức tạp, trên cơ sở đó, học viên có thể tự làm ra sản phẩm

Nội dung bài:                                                            Thời gian: 30h (LT: 12; TH: 18)

 1. Các loại sợi
 2. Kim móc
 3. Một số mũi móc từ cơ bản đến nâng cao

Chương 2: Cách làm một số sản phẩm từ len sợi

Mục tiêu: Trên cơ sở, mũi móc đã được học, thực hành móc các sản phẩm có tính thẩm mỹ và đòi hỏi học viên khéo léo, cẩn thận

Nội dung bài:                                                            Thời gian: 73 h (LT: 25; TH: 52)

Bài 1: Người tuyết                                                                         Thời gian: 20 h

 • Vật liệu
 • Thực hiện
 • Cách ráp thân

Bài 2: Búp bê gái                                                                              Thời gian: 21h

 • Vật liệu
 • Thực hiện
 • Cách ráp búp bê

Bài 3: Ông già Noel                                                                       Thời gian: 26h

 • Vật liệu
 • Thực hiện
 • Cách ráp

Bài 4: Chuột Mickey                                                                      Thời gian: 26 h

 • Vật liệu
 • Thực hiện
 • Cách ráp thân

Phần II: Kỹ năng nghề

Chương 1: Thực hành kỹ thuật móc len                                            Thời gian: 75 h

Chương 2: Thực tập kỹ thuật móc len                                            Thời gian: 30 h

Phần II:  Ôn tập                                                     Thời gian: 20 h (LT: 3; TH: 17)

 1. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

 Phải có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bi dạy nghề, Giáo viên dạy nghề

 1. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 • Căn cứ vào tình hình thực tế của nghề và của người học, cơ sở dạy nghề bố trí thời giảng dạy học tích hợp và thời thực hành trên lớp để đảm bảo mục tiêu dạy nghề.
 • Hình thức thi, kiểm tra: Tự luận kết hợp với trắc nghiệm (nếu có);
 • Cách cho điểm: Thang điểm 10.

III. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

 1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp Nghề.

 1. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
 • Trước khi giảng viên, giáo viên cần căn cứ vào nội dụng của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
 • Nên áp dụng phương pháp lý thuyết đi đôi với thực hành để Học viên ghi nhớ kỹ hơn.
 1. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
 • Nắm được các yêu cầu kỹ thuật móc len cơ bản
 • Thực hiện nghiêm túc và tự giác trong quá trình học tập và sản xuất này.
 • Luôn luôn tìm tòi và học hỏi để nâng cao sự hiều biết.
 • Biết vận dụng sáng tạo vào cuộc sống
 1. Tài liệu cần tham khảo:
 • Giáo trình dạy móc len