top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

MAY ÁO CƯỚI

Đối tượng tuyển sinh:

Nam, nữ yêu thích nghề May áo cưới, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, trình độ văn hóa 6/12 trở lên

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian tốt nghiệp: 210 giờ (LT: 40 giờ ; TH: 164 giờ)

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 2. Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về:
 • Trình bày được các kiến thức và kỹ năng cắt may áo cưới
 • Nêu được công thức thiết kế những mẫu áo cưới thời trang
 1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có các kỹ năng:
 • Thiết kế và cắt may được các loại áo cưới theo catalogue
 • Lựa chọn kiểu dáng, chất liệu, nguyên phụ liệu phù hợp với mẫu áo cưới thiết kế
 • Trang trí áo cưới theo nhiều phong cách: sang trọng, trang nhã, rực rỡ,… phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ
 • Thiết kế và cắt may được các mẫu áo cưới biến kiểu khác và phù hợp với mọi đối tượng
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN
 2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
TT Tên chương mục Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Bài tập

Kiểm tra
1 Chương I: Kỹ thuật may căn bản 59 11 47 01
2 Chương II: Cắt may áo cưới 149 28 116 05
3 Thi cuối khóa 02 01 01
Cộng 210 40 164 06
 1. Nội dung chi tiết

CHƯƠNG I: CẮT MAY CĂN BẢN

Tổng thời gian: 59 giờ (LT: 11 giờ ; TH: 47 giờ)

Phần 1: Kỹ thuật may

Bài 1: Cách sử dụng máy may, cách nhận biết hàng vải màu sắc trong may mặc

 • Cách sử dụng các loại máy may gia dụng, công nghiệp và một số máy chuyên dùng trong nghành may như vắt sổ, cuốn biên…
 • Chất liệu vải và cách nhận biết, màu sắc, độ phai…

Bài 2: Các mũi may thông thường

 • Các dạng mũi may máy, cách lựa chọn kim may
 • Các dạng mũi may tay, cách khâu tay

Bài 3: Các kiểu xếp ly

 • Các kiểu xếp ly trên vải, cách xếp ly
 • Cố định ly

Bài 4: Lắp ráp dây kéo thường

 • Cách lắp dây kéo trên các chất liệu
 • Kỹ thuật che dây kéo, sửa chữa dây kéo

Bài 5: Lắp ráp dây kéo giọt nước

 • Cách lắp dây kéo giọt nước trên các chất liệu
 • Kỹ thuật che dây kéo giọt nước, sửa chữa dây kéo giọt nước

Bài 6: May lai áo theo cữ

 • Các loại lai áo cưới, các loại cữ may lai
 • Kỹ thuật may lai áo bằng các loại cữ

Bài 7: May trụ áo thân trước, thân sau

 • Cách may trụ áo thân trước
 • Cách may trụ áo thân sau

Bài 8: Kỹ thuật may viền các kiểu cổ áo

 • Các loại viền cổ áo cưới
 • Kỹ thuật may viền cổ cho các loại áo cưới

Bài 9: Kỹ thuật may các kiểu tay áo

 • Các loại tay áo cưới
 • Kỹ thuật may tay cho các loại áo cưới

Phần 2: Thiết kế áo kiểu nữ

Bài 1: Cách đo áo kiểu nữ

 • Các thông số cần thiết phục vụ cho việc cắt may áo cưới
 • Cách đo áo cưới nữ

Bài 2: Thiết kế áo kiểu nữ không Pince

 • Đặc điểm áo nữ kiểu không Pince
 • Cách thiết kế áo nữ kiểu không Pince

Bài 3: Thiết kế áo kiểu nữ có Pince dọc

 • Đặc điểm áo nữ kiểu có Pince dọc
 • Cách thiết kế áo nữ kiểu có Pince dọc

Bài 4: Thiết kế áo kiểu nữ có Pince dọc và Pince ngang

 • Đặc điểm áo nữ kiểu có Pince dọc và Pince ngang
 • Cách thiết kế áo nữ kiểu có Pince và Pince ngang

Bài 5: Thiết kế áo kiểu nữ có Decoup ngực

 • Đặc điểm áo nữ kiểu có Decoup ngực
 • Cách thiết kế áo nữ kiểu có Decoup ngực

Bài 6: Thiết kế áo kiểu nữ có Decoup vai

 • Đặc điểm áo nữ kiểu có Decoup vai
 • Cách thiết kế áo nữ kiểu có Decoup vai

CHƯƠNG II: CẮT MAY ÁO CƯỚI

Tổng thời gian: 149 giờ (LT: 28 giờ ; TH: 116 giờ)

Phần 1: Cắt may áo cưới có bản vai thùng áo xòe rộng

Bài 1: Phác họa mẫu, chọn nguyên phụ liệu, lấy ni mẫu

 • Phác họa mẫu áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Cách chọn nguyên phụ liệu phù hợp với áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Cách lấy ni mẫu với áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng

Bài 2: Thiết kế mẫu

 • Phác họa mẫu áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Nguyên lý thiết kế áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng

Bài 3: Tách rập

 • Thiết kế rập mẫu áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Cách tách rập căn bản

Bài 4: Tách rập, ra rập bán thành phẩm

 • Tách rập cho áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Cách ra rập bán thành phẩm cho áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng

Bài 5: Cắt áo theo rập bán thành phẩm

 • Các cách trải vải, xếp rập, vẽ sơ đồ áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Cắt áo áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng như sơ đồ

Bài 6: Ráp áo hoàn chỉnh

 • Thứ tự ráp áo từ bán thành phẩm áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Thực hành ráp áo hoàn chỉnh

Bài 7: Trang trí (đính cườm, kết hoa…)

 • Cách chọn cườm, hoa cho áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng
 • Kỹ thuật đính cườm, hoa trang trí cho áo cưới có bản vai, thùng xòe rộng

Phần 2: Cắt may áo cưới có dây vai thùng áo xòe rộng

Bài 1: Phác họa mẫu, chọn nguyên phụ liệu, lấy ni mẫu

 • Kỹ thuật phát họa áo cưới có dây vai, thùng áo xòe rộng
 • Chọn nguyên phụ liệu phù hợp với mẫu áo cưới có day vai, thùng áo xòe rộng
 • Lấy ni mẫu

Bài 2: Thiết kế mẫu

 • Nguyên tắc thiết kế mẫu áo cưới có day vai, thùng áo xòe rộng
 • Kỹ thuật thiết kế mẫu áo cưới có day vai, thùng áo xòe rộng

Bài 3: Tách rập

 • Thiết kế rập mẫu
 • Cách tách rập mẫu áo cưới có day vai, thùng áo xòe rộng

Bài 4: Tách rập, ra rập bán thành phẩm

 • Thực hành tách rập
 • Cách ra rập mẫu áo cưới có dây vai, thùng áo xòe rộng

Bài 5: Cắt áo theo rập bán thành phẩm

 • Các cách trải vải, xếp rập, vẽ sơ đồ
 • Cắt áo theo sơ đồ

Bài 6: Ráp áo hoàn chỉnh

 • Thứ tự ráp áo từ bán thành phẩm
 • Thực hành ráp áo hoàn chỉnh

Bài 7: Trang trí (đính cườm, kết hoa…)

 • Cách chọn cườm, hoa
 • Kỹ thuật đánh cườm, hoa trang trí

Phần 3: Cắt may áo cưới không dây vai (áo ống) thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá

Bài 1: Phác họa mẫu, chọn nguyên phụ liệu, lấy ni mẫu

 • Phác họa mẫu áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá
 • Cách chọn nguyên phụ liệu phù hợp áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá
 • Cách lấy ni mẫu với áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá

Bài 2: Thiết kế mẫu

 • Phác họa mẫu áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá
 • Nguyên lý thiết kế áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá

Bài 3: Tách rập

 • Thiết kế rập mẫu áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá
 • Cách tách rập căn bản

Bài 4: Tách rập, ra rập bán thành phẩm

 • Tách rập cho áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá
 • Cách ra rập bán thành phẩm cho áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá

Bài 5: Cắt áo theo rập bán thành phẩm

 • Các cảch trải vải, xếp rập, vẽ sơ đồ
 • Cắt áo theo sơ đồ

Bài 6: Ráp áo hoàn chỉnh

 • Thứ tự ráp áo từ bán thành phẩm
 • Thực tập ráp áo hoàn chỉnh

Bài 7: Trang trí (đính cườm, kết hoa,…)

 • Cách chọn cườm, hoa cho áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá
 • Kỹ thuật đính cườm, hoa trang trí cho áo cưới không dây vai, thùng áo dạng vải xéo ôm đuôi cá

Phần 4: Cắt may áo không dây (áo ống) thùng áo xòe rộng có đuôi

Bài 1: Phác họa mẫu, chọn nguyên phụ liệu, lấy ni mẫu

 • Phác họa mẫu áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi
 • Cách chọn nguyên phụ liệu phù hợp áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi
 • Cách lấy ni mẫu với áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi

Bài 2: Thiết kế mẫu

 • Phác họa mẫu áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi
 • Nguyên lý thiết kế áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi

Bài 3: Tách rập

–     Thiết kế rập mẫu áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi

–     Cách tách rập căn bản

Bài 4: Tách rập, ra rập bán thành phẩm

 • Tách rập cho áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi
 • Cách ra rập bán thành phẩm cho áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi

Bài 5: Cắt áo theo rập bán thành phẩm

 • Các cảch trải vải, xếp rập, vẽ sơ đồ
 • Cắt áo theo sơ đồ

Bài 6: Ráp áo hoàn chỉnh

 • Thứ tự ráp áo từ bán thành phẩm.
 • Thực tập ráp áo hoàn chỉnh

Bài 7: Trang trí (đính cườm, kết hoa,…)

 • Cách chọn cườm, hoa cho áo cưới không dây, thùng áo xòe rộng có đuôi.

Kỹ thuật đính cườm, hoa trang trí cho áo