top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

KỸ THUẬT LÀM MÓNG

Đối tượng tuyển sinh: Nam nữ yêu thích nghề cắt uống tóc nữ, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ y tế, trình độ văn hóa 6/12 trở lên.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ hoàn thành khóa học

Thời gian đào tạo: 120 giờ, Lý thuyết: 08 giờ: Thực hành:106 giờ: Kiểm tra 06 giờ

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.Về kiến thức  nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về

– Trình bày được các kiến thức làm móng

2.Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kỹ năng:

-Thực hiện đúng kỹ thuật nghề.

-Thao tác và quy trình chính xác.

-Phân biệt và sử dụng đúng được các loại hóa chất.

-Bảo đảm vệ sinh- an toàn cho khách và thợ

II.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

TT NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
A.Chương I Làm móng 84 06 76 02
1

2

3

4

5

6

Kiểm tra

Phân loại dụng cụ – hóa chất – vệ sinh

An toàn vệ sinh

Sử dụng kềm cắt da

Cách dũa các kiểu móng

Cách dũa các kiểu móng

Cách lấy khóe

06

04

40

08

08

16

02

01

01

01

01

01

01

05

03

39

07

07

15

02

B.Chương II Sơn móng 36 02 30 04
7 Cách sơn móng 16 01 15
8 Cách sơn đầu móng, sơn chéo 16 01 15
Kiểm tra cuối khóa 04 04
  Tổng Cộng 120 08 106 06

 III. NỘI DUNG CHI TIẾT:

Chương I: Làm móng

Tổng thời gian: 84 giờ(LT: 06 giờ, TH: 76 giờ, KT: 02 giờ)

Bài 1: Phân loại dụng cụ- hóa chất- vệ sinh

-Phân loại kềm cắt móng và cắt da, cách bảo quản

-Phân loại nước rửa, nước pha, nước sơn móng

-Vệ sinh dụng cụ kềm

Bài 2: AN toàn vệ sinh

-Cách sát trùng dụng cụ

-Vệ sinh khăn, thâu ngâm

– An toàn trong công việc

Bài 3:Sử dụng kềm cắt da

-Thao tác cầm kềm và cắt

-Thao tác đi kềm trên ngón tay

-Cách cắt da

Bài 4: Cách cắt và kiểu móng

-Thao tác cầm kềm và cắt móng và cách cắt

-Cách cắt móng vuông, nhọn, bầu

Bài 5: Cách dũa các kiễu móng

-Cách cầm dũa

-Thao tác dũa

-Cách dũa móng vuông

-Cách dũa móng nhọn

-Cách dũa móng bầu

Bài 6: Cách  lấy khóe

-Phân biệt loại móng có khóe

-Phân biệt loại  khóe da và khóe móng

-Thao tác cắt và lấy khóe

Chương II: Sơn móng

Tổng thời gian: 36 giờ (LT 02gio: TH: 30 giờ: KT: 04 giờ)

Bài 7: Cách sơn móng

-Cách lắc nước sơn

-Cách cầm cọ

-Thao tác kéo cọ

-Cách sơn

Bài 8: Cách sơn đàu móng , Sơn chéo

-Nhận định phần đầu móng

-Thao tác kéo đầu móng

-Nhận định phần chéo của móng

-Cách kéo cờ ( sơn chéo).

IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Hà Bội Quyên và Nghuyễn Kim Dân-Nghệ thuật làm món tay-Nhà xuất bãn mỹ thuật-2004.