top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

KẾT CƯỜM

Đối tượng tuyển sinh:

Nam, nữ yêu thích nghề Kết cườm, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, trình độ văn hóa 6/12 trở lên

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 200 giờ (LT: 56 giờ ; TH: 132 giờ)

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 2. Về kiến thức nghề: Sau khóa học, học viên có kiến thức về:
 • Trình bày được các kiến thức về các kiểu kết cườm từ căn bản đến nâng cao
 1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có các kỹ năng:
 • Thực hiện thành thạo các thao tác kết cườm từ cưn bản đến kết cườm đính hoa văn sắc xảo, trang trí cho áo cưới, dạ hội, váy đầm, v.v…
 • Lựa chọn mẫu phù hợp để kết cườm cho sản phẩm may mặc, đặc biệt là áo cưới dạ hội
 • Phối màu trang nhã cho sản phẩm
 • Phối hợp hạt cườm và ruy băng một cách hợp lý và sinh động
 1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN
 2. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian
TT Tên chương mục Thời gian (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành

Bài tập

Kiểm tra
1 Kết cườm căn bản 66 18 44 04
2 Kết cườm đính hoa 66 18 44 04
3 Kết cườm đính ruy băng 66 19 43 04
4 Thi cuối khóa 02 01 01
Cộng 200 200 56 132
 1. Thi cuối khóa

CHƯƠNG I: KẾT CƯỜM CĂN BẢN

Tổng thời gian: 66 giờ (LT: 18 giờ ; TH: 44 giờ)

Bài 1: Kết cườm áo cổ thuyển, tròn

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật kết cườm áo cổ thuyền, tròn
 • Ứng dụng cườm áo cổ thuyền, tròn vào các sản phẩm khác

Bài 2: Kết nhảy bằng nhỏ

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật kết nháy bằng nhỏ
 • Ứng dụng nháy bằng nhỏ sản phẩm khác

Bài 3: Kết cườm khía, tạo hoa văn, lai áo, lai tay

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật kết cườm khía, tạo hoa văn, lai áo, lai tay
 • Ứng dụng cườm khía, tạo hoa văn, lai áo, lai tay vào các san phẩm khác

Bài 4: Đính cườm ống lập thể

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính cườm ống lập thể
 • Ứng dụng cườm ống lập thể sản phẩm khác

CHƯƠNG II: KẾT CƯỜM ĐÍNH HOA

Tổng thời gian: 66 giờ (LT:18 giờ ; TH: 44 giờ)

Bài 1: Đính hoa tường vy

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính hoa tường vy
 • Ứng dụng hoa tường vy vào các sản phẩm khác

Bài 2: Đính hoa lan

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính hoa lan
 • Ứng dụng hoa lan sản phẩm khác

Bài 3: Đính cổ lãnh tụ, cổ áo dài

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính cổ lãnh tụ, cổ áo dài
 • Ứng dụng cổ lãnh tụ, cổ áo dài vào các sản phẩm khác

Bài 4: Thả hoa trôi trên áo dài, đầm, váy,…

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thả hoa trôi trên áo dài, đầm, váy,…
 • Ứng dụng hoa trôi trên áo dài, đầm, váy,… vào các sản phẩm khác

CHƯƠNG III: KẾT CƯỜM ĐÍNH RUY BĂNG

Tổng thời gian: 66 giờ (LT: 19 giờ ; TH: 43 giờ)

Bài 1: Đính hoa mai, hoa cỏ may

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính hoa mai, hoa cỏ may
 • Ứng dụng hoa mai, hoa cỏ may vào các sản phẩm khác

Bài 2: Đính hoa hồng

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính hoa hồng
 • Ứng dụng hoa hồng sản phẩm khác

Bài 3: Đính sao nháy

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật đính sao nháy
 • Ứng dụng sao nháy vào các sản phẩm khác

Bài 4: Thả ruy băng trôi trên áo cưới

 • Phác họa mẫu
 • Chọn nguyên phụ liệu
 • Kỹ thuật thả ruy băng trôi trên áo cưới

Ứng dụng ruy băng trôi trên áo cưới vào các sản phẩm khác.