top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

CẮT UỐN TÓC NỮ

Đối tượng tuyển sinh: Nam nữ yêu thích nghề cắt tóc nữ, có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y Tế, trình độ văn hóa lớp 6/12 trở lên.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 240 giờ: Lý thuyết: 54 giờ, thực hành: 178 giờ, Kiểm tra: 08 giờ

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về:

– Trình bày các kiến thức về cắt uốn tóc nữ

  1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kỹ năng

– Thao tác đúng kỹ thuật nghề.

– Thực hiện đúng quy trình công việc, đúng kỹ thuật cắt và đúng yêu cầu của kiểu tóc

– Bảo đảm vệ sinh_ an toàn cho  khách và thợ

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

TT NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN (giờ)
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Chương I. Các kiến thức chung 52 13 37 02

1

2

3

4

5

6

7

 

Cách sử dụng và vệ sinh máy chuyên dùng – dụng cụ

Cắt uốn tóc nữ

Cách sử dụng dầu gội và các hóa chất trong nghề cắt

Uốn tóc nữ

Uốn tóc

Cách canh độ quăn

Cách uốn: gây xù, xù bím, xù đũa, xù quốc tế

Nhuộm tóc bạc

Cách gội đầu

Kiểm tra

 

02

 

04

14

02

10

06

12

02

 

01

 

01

04

01

02

02

02

 

01

 

03

10

01

08

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

-Phân biệt thuốc uốn và thuốc dập – Cách sử dụng

– Thuốc nhuộm: cách pha chế và phân loại oxy trợ nhuôm

Bài 3: Uốn tóc

-Phân loại cây uốn lạnh théo số: cách sử dụng loại cây lạnh thích hợp với từng kiểu tóc

– Kỹ thuật uốn lạnh

– Thực hành uốn

Bài 4: Cách canh độ quăn

-Cách nhìn tóc uốn đã quăn nhiều

-Cách nhìn tóc đã quăn nhẹ

– Thời gian tương đối cho từng độ quăn

Bài 5: Cách uốn: gầy xù, xù bím, xù đũa, xù quốc tế

-Cách phân loại thuốc dùng để uống tóc xù

– Cách uốn từng loại tóc xù

Bài 6: Nhuộm tóc bạc

-Cách nhuộm

-An toàn vệ sinh khi thực hành công việc

-Cách gội tóc nhuộm

Bài 7: Cách gội đầu

Cách gội đầu ngồi, nằm

– Cách rửa mặt,massage mặt, đầu.

Chuowng II: Cắt uốn tóc nữ thông dụng

Tổng thời gian: 94 giờ ( LT: 21 giờ: TH: 71 giờ, KT: 02 giờ)

 Bài 8: Tả pẽn

-Công dụng của tả pẽn

-Cách tả pẽn trái, phải

Bài 9: cuốn tay

-Công dụng của cuốn tay, cuốn ống

-Cách cuốn tay, cuốn ống gai

Bài 10:Cắt mái sole,mái ngang

-Kỹ thuật cầm kéo và lược

-Phạm vi của mái sole và mái ngang

-Thao tác chải và chiều cắt

-Cách cắt

Bài 11:Cắt mái hất, mái bay

-Phạm vi của mái hất, mái bay

-Cách cắt

Bài 12:Cắt ngang lưng úp vô

-Cách  chia tóc

-Chiều kéo tóc để cắt

-Cách cắt và sấy chải

Bài 13: Cắt ngang bầu úp vô

-Cách chia tóc

-Chiều cắt tóc để cắt

-Cách cắt và sấy chải

Bài 15:Cắt ngang sole

-Cách chia tóc

-Chiều kéo tóc để cắt

– Cách sử dụng dao sole-Cách cắt

-Cách sấy chải

Bài 16:Cắt chải ngang nhật

-Cách chia tóc

-Chiều kéo tóc để cắt

-Cách cắt và sấy chải

Bài 17:Cách chải ngang cong ra

-Cách chia tóc

-Chiều kéo tóc để  cắt

-Cách cắt và sấy chải

Chương III: Cắt uốn tóc nữ nâng cao

Tổng thời gian: 94 giờ (LT: 20 giờ,TH:20 giờ,KT: 04 giờ)

Bài 18: Cách chải ngang bung

-Cách cắt dáng tóc ngang

-Chiều kéo tóc để cắt tầng bung

-Cách cắt và sấy chải

Bài 19: Cắt chải sitol(úp vô)

-Cách chia tóc

-Chiều kéo tóc để cắt

-Cách cắt và sấy chải

Bài 20: Cắt chải sitol Nhật

– Cách chia tóc

– Chiều kéo tóc để cắt

– Cách cắt và sấy chải

Bài 21: Cắt chải silol bung

-Cách cắt toác sitol

-Chiều kéo tóc cắt tầng bung

-Cách cắt và sấy chải

Bài 22:ÔN tập các loại tóc sitol

-Cách chia tóc sitol

-Hướng chải tóc để cắt

-Nguyên tắc úp vô, sole và bung

-Cách sấy

Bài 23: Cắt chải tóc bồ câu

-Cách chia tóc

-Hướng  kéo tóc cắt phần mái bay

-Hướng kéo tóc để cắt

-Cách cắt và sấy chải

Bài 24: Cắt chải chiếc lá

-Cách chia tóc để cắt

-Hướng kéo tóc để cắt

-Cách cắt và sấy chải

Bài 25:Cách chải tóc tém sượt

-Cách chia tóc để cắt

-Cách cắt với độ dài thích hợp

-Cách uốn,Cuốn và sấy chải

Bài 26: Cách chải tóc tém dợn

-Cách chia tóc để cắt

-Cách cắt và độ dài thich hợp

-Cách uốn,cuốn và sấy chải

Bài 27: Cách chải tóc tém sole

-Cách chia tóc để cắt

-Cách cắt với độ dài tối thiểu

– Cách tạo dáng với gel và cách sấy

Bài 28: Cắt chải tóc tém nhật

– Cách chia tóc để cắt

-Cách cắt phần mái bay

-Cách cắt phần ót

-Cách cắt và uốn, cách cắt toc uốn và cách sấy chải

Bài 29: Ôn tập các loại tóc tém

– Phân biệt các loại tém

–  Điểm giống nhau và khác nhau ở cách cắt và độ dài

III: TÀI LIỆU THAM THẢO:

  1. Thu Lan và Kim Hương – Nghệ thuật cắt và tạo mẫu tóc- Nhà xuất bản trê- 1994
  2. Minh Thu và Bảo Hương – Nghệ thuật uốn tóc và cắt tóc nữ – Nhà xuất bản Đồng Nai-1996.