top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo khóa học sơ cấp nghề sau:

CẮT UỐN TÓC NAM

 Đối tượng tuyển sinh: Nam nữ yêu thích nghề cắt uốn tóc nam có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ y tế, trình độ văn hóa lớp 6/12 trở lên.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: chứng chỉ sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 240 giờ, Lý thuyết: giờ, Thực hành: giờ,kiểm tra: giờ

I.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

  1. Về kiến thức nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kiến thức về

– Trình bày được các kiến thức về cắt uốn tóc nam

  1. Về kỹ năng nghề: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có kỹ năng:

– Thao tác đúng kỹ thuật nghề

-Thực hiện đúng quy trình công việc, đúng kỹ thuật cắt và đúng yêu cầu của kiểu tóc

-Bảo đảm vệ sinh- an toàn cho khách và thợ

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

      TT NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN (giờ)
Tổng Số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
Chương I Cắt tóc nam căn bản 60 10 48 02
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Giới thiệu dụng cụ cắt tóc na,cách sử dụng

Cách sử dụng tông đơ và đẩy care (có ngàm)

Sử dụng kéo cắt, kéo tỉa

Phối hợp lược và kéo

Cách cắt tóc tỉa dài

Gội đầu, rửa mặt, massage mặt, và massge đầu

Cạo râu, cạo mặt

Ráy tai

Thanh trùng và vệ sinh dụng cụ

An toàn cho khách và thợ

Kiểm tra

02

04

10

12

06

10

06

04

02

02

02

01

01

04

04

02

04

02

01

01

01

01

03

06

08

04

06

10

03

03

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

Chương II Cắt uống tóc nam nâng cao 140 20 118 02
11

12

13

14

15

16

17

18

19

Cắt kiểu tóc sole

Cách cắt các kiểu mái

Cách cắt bas số 7, bas vuông, bas nhọn

Đẩy tông đơ không ngàm

Cắt kiểu tông đơ dài

Cắt kiểu tóc 2 tầng

Cắt kiểu đinh tròn

Cắt kiểu đinh vuông

An toàn cho khách và thợ

Kiểm tra cuối khóa

15

15

16

16

16

16

20

20

02

04

03

03

04

04

04

04

06

06

01

12

12

12

12

12

12

14

14

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

  Tổng cộng 200 30 166 04

 III. NỘI DUNG CHI TIẾT:
Chương I: Cắt tóc nam căn bản

Tổng thời gian: 60 giờ (LT: 10 giờ: TH: 48 giờ, KT: 02 giờ)

Bài 1: Giới thiệu dụng cụ cắt tóc nam, cách sử dụng

-Công dụng của tông đơ, máy sấy, máy ep, máy hấp..

-Công dụng của dao bào, kéo cắt, kéo tỉa

-Vệ sinh các máy và dụng cụ sử dụng

– Cách bảo quản

Bài 2: Cách sử dụng tông đơ và đẩy care (có gàm).

-Kỹ thuật sử dụng tông đơ có ngàm

-Các kiểu cắt tóc sử dụng tông đơ có ngàm

-Đẩy care

Bài 3: sử dụng kéo cắt, kéo tỉa

-Kỹ thuật cầm kéo cắt, kéo tỉa

-Cách cắt, tỉa.

Bài 4: Phối hợp lượt và kéo

-Kỹ thuật cầm kéo cắt, kéo tỉa

-Kỹ thuật phối hợp lược và kéo

-Thực hành cắt tóc phối hợp lược và kéo

Bài 5: Cách cắt tóc tỉa dài

-Đặc điểm của kiểu tóc tỉa dài

-Kỹ thuật cầm kéo và lươc

-Thao tác chải và cắt

Bài 6: Gội đầu, rử mặt,massage mặt và massage đầu

-Đặc điểm của các loại tóc,da mặt

-Mỹ phẩm phù hợp sử dụng để gội đầu, massge mặt

-Cách gội đầu, rửa măt, massge mặt, massge đầu

Bài 7: Cạo râu, cạo mặt

-Kỹ thuật cầm dao cạo

-Thao tác cạo râu, cạo mặt

-Thực hành cạo râu, cạo mặt

Bài 8: Ráy tai

-Cấu tao tai người, màn nhỉ, các loại ráy tai

-Bộ dụng cụ ráy tai

-Thao tác sử dụng dụng cụ ráy tai phù hợp

-Thực hành ráy tai

Bài 9: thanh trùng và vệ sinh dụng cụ

-Hóa chất thanh trùng

-Thanh trùng và vệ sinh dụng cụ

Bài 10: An toàn cho khách và thợ

-Nguyên tắc an toàn

-Thao tác an toàn cho khach và thợ

Chương III. Cắt tóc nam nâng cao

Tổng thời gian : 140 giờ (LT: 20 giờ : TH: 118 giờ, KT: 02 giờ)

Bài 11: Cắt kiểu tóc sole

-Đặc điểm của kiểu tóc sole

-Kỹ thuật cầm kéo và lược

-Thao tác chải và cắt

-Cách cắt

Bài 12:Cách cắt và kiểu mái

-Đặc điểm của kiểu tóc mái

-Kỹ thuật cầm kéo và lược

-Thao tác chải và cắt

-Cách cắt

Bài 13: Cách cắt bas số 7, bas vuông, bas nhọn

-Đặc điểm của kiểu tóc bas số 7, bas vuông, bas nhọn

-Kỹ thuật cầm kéo và lược

-Thao tác chải và cắt

-Cách cắt

Bài 14: Đẩy tông đơ không ngàm

-Đặc điểm của kiểu tóc cắt sử dụng tông đơ không ngàm

-Kỹ thuật đầy tông đơ không ngàm

-Thao tác cắt

Bài 15: Cắt kiểu tông đơ dài

-Đặc điểm của kiểu tóc cắt sử dụng tông đơ dài

-Kỹ thuật đầy tông đơ dài

-Thao tác cắt

Bài 16: Cắt kiểu tóc 2 tầng

-Đặc điểm của kiểu tóc 2 tầng

-Kỹ thuật cầm tông đơ, keo và lược

-Thao tác chải và cắt

-Cách cắt

Bài 18: Cắt kiểu đinh vuông

-Đặc điểm của kiểu tóc đinh vuông

-Kỹ thuật cầm tông đơ, kéo và lược

-Thao tác chải và cắt

-Cách cắt

Bài 19: Cắt chải sitol (úp vô)

-Đặc điểm của kiểu tóc  sitol

-Kỹ thuật cầm kéo và lược

– Thao tác cắt

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Thu Lan và Kim Hương-Nghệ thuật cắt uốn chải bới-Nhà Xuất bản trẻ-1994.

2.Thu Lan và Kim Hương-Nghệ thuật cắt và tạo mẫu-Nhà xuất bản trẻ-1994

3.Nguyễn Bá Ninh và Huỳnh Minh Trí- Nghệ thuật cắt tóc-Nhà xuất bản Hồng Kong-1987.