top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo các khóa học sơ cấp nghề sau:

NGÀNH KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ PHONG LAN

I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Ÿ Dành cho tất cả những người yêu thích hoa lan, trồng và chăm sóc Phong Lan

Ÿ Thời gian đào tạo  : 120 giờ (03 buổi/tuần:mỗi buỗi 2 giờ)

Ÿ Dự kiến đào tạo trong : 6 tháng

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Sau khi hoàn thành khóa học kỹ thuật cấy mô, nuôi trồng và chăm sóc Phong Lan, người học nghề sẽ được trang bị.

a)Về kiến thức nghề:

-Trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật nhằm giúp học viên có khả năng tự thiết lập quy trình nhân giống trong ống nghiệm, một số loại cây trồng có giá trị

– Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về nuôi trồng và chăm sóc hoa lan từ khâu lựa chọn giống, cơ sóc cơ bản đến thu hoạch hoa. Giới thiệu các loại hoa lan đẹp, có hiệu quả giá trị trên thị trường.

b)Về kỹ năng nghề

Sau khi tốt nghiệp người học nghề có khả năng  thực hiện thành thạo các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật, kỹ thuật nhân giống nhanh và thuần hóa cây con sau ống nghiệm. Từ đó có thể nghiên cứu và cúng cấp các cây giống có chất lượng, giá trị ra thị trường.

Áp dụng các quy trình, phương pháp trồng hoa lan tiên tiến để thu lại hiệu quả,  năng xuất cao.

III.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

 STT NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN
Lý Thuyết Thực hành Kiểm tra Tổng số
1 Khái quát chung về kĩ thuật nuôi cấy mô 04 04
2 Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ sử dụng trong hoạt động nuôi cây mô 06 10
3 Kỹ thuật nuôi cấy mô cơ bản 14 16 06 36
4 Giới thiệu chung về đặc điểm về các loại hoa lan tại Việt Nam và trên thế giới 04 04
5 Các bước chăm sóc cơ bản 06 10 16
6 Kỹ thuật nhân giống lan 14 16 4 34
7 Các giống phong lan đẹp có giá trị trên thị trường hiện nay và hướng phát triển trong thời gian tới 10 10
8 Thi cuối khóa 06 06
Tổng Cộng 64 46 10 120
  1. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC:

CHƯƠNG I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI CẤY MÔ                              tiết

Bài 1. Giới thiệu chung                                                                                               04

1.Đặc điểm của phương pháp cấy mô

2.Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp cấy mô

3.Điều kiện nuôi cấy mô

Bài 2. Nguyên vật liệu, dụng cụ sử dụng trong cấy mô                                          06

1.Giới thiệu về các nguyên vật liệu, dụng cụ sử dụng chủ yếu

2.Cách thức sử dụng

Bài 3 Thiết kế phòng nuôi cấy mô.                                                                             10

CHƯƠNG II KỸ THUẬT NUÔI, CẤY MÔ

Bài 1. Kỹ thuật nhân giống trong phòng thí nghiệm                                                 10

1.Chuẩn bị dụng cụ, nguyên liệu

  1. Quy trình thực hiện

Bài 2. Kỹ thuật lai tạo giống mới hiệu quả                                                                10

1.Lựa chọn giống cha mẹ

2.Lai giữa dòng và khác dòng

3.Cách lưu trữ hạt giống

Bài 3. Thực hành nuôi cấy mô cây lan                                                                        16

CHƯƠNG III GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HOA LAN

Bài 1. Đặc điểm cơ bản của hoa lan                                                                              4

1.Đặc điểm thực vật của hoa lan( rể, thân, lá, hoa, quản, hạt.)

2.Yêu cầu chung về ngoại cảnh của hoa lan (nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, dinh dưỡng)

Bài 2. Giới thiệu về đặc điểm của các loại hoa lan đẹp tại Việt Nam

Bài 3.Thực hành: Thăm quan vườn hoa lan ngọc phước

CHƯƠNG IV KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC HOA LAN

Bài 1; Các kiểu trồng hoa lan                                                                                                    4

Bài 2.Các bước chăm sóc cơ bản                                                                                          

1.Điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ

2.Cách tưới nước

3.Vô chậu cho lan

4.Cách bón phân

5.Nhân giống

6.Thực hành

Bài 3. Bảo Vệ hoa lan                                                                                                                  4

1.Các loại con trùng phá hoại và cách phòng tránh

2.Nhân biết các loại bệnh chủ yếu của hoa lan, cách phòng tránh

Bài 4. Thực hành                                                                                                                        10

                                                                                                                  (1 tiết =60 phút )