top 10 nhà cái uy tín link tuyển sinh và đào tạo các khóa học sơ cấp nghề sau:

NGÀNH KỸ THUẬT IN LỤA CĂN BẢN

I.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Ÿ Dành cho đối tượng là công nhân viên sản xuất, hoạt động trong lĩnh vực in lua

Ÿ Có sức khỏe tốt

Ÿ Thời gian đào tạo    120 giờ (03 buổi/tuần: mỗi buổi 2 giờ)

Ÿ Dự kiến đào tạo trong 6 tháng

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật in lụa, người học nghề sẽ được trang bị

a)Kiến thức nghề:

-Được truyền đạt nhửng kiến thức cơ bản về nghề in lụa, nhứng tiềm năng và cơ hội phát triển của nghành nghề

– Trang bị cho người học nghề các phương pháp, kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, cách thức lựa chọn nguyên phụ liệu  phù hợp cho sản phẩm in và những công đoạn xử lý khi in.

  1. b) Về kỹ năng nghề

– Sau khi tốt ghiệp, người học nghề có khả năng vận hành, sử dụng thuần thục các máy móc kỹ thuật tiên tiến để sản xuất ra các mẫu sản phẩm đẹp có giá trị.

– Đảm nhận các công việc quản lý kỹ thuật hoặc trực tiếp tham gia vào sản xuất tại các xưởng in lụa hiện đại.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN:

  TT   NỘI DUNG TỔNG QUÁT PHÂN BỔ THỜI GIAN
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra Tổng số
1 Giới thiệu chung về nghề in lụa 06 06
2 Hướng dấn lựa chọn nguyên, vật liệu sử dụng trong nghành in lụa 12 15 2 29
3 Hướng dẫn sử dụng các máy móc,thiết bị phục vụ nghành in lụa 05 12 03 20
4 Quy trình thực hiện để tạo ra sản phẩm in lụa 03 09 12
5 Kỹ thuật in 15 30 03 48
6 Thi cuối khóa 05 05
Tổng Cộng 41 71 08 120

III. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC:

CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGHÀNH IN LỤA

Bài 1 Giới thiệu chung

1.Đặc điểm chung của nghành in lụa

  1. Nguyên lý hoạt động của nghành in lụa
  2. Sản phẩm và phạm vị ứng dụng của nghành in lụa

CHƯƠNG II SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ MÁY MÓC TRONG IN LỤA

Bài 1. Lựa chọn lưới in lụa

  1. Lựa chọn lưới in
  2. Lựa chọn bàn in và giao gạt
  3. Thuốc nhuộm, mực màu và các hóa chất khác sử dụng trong quá trình in

Bài 2.Cách thức sử dụng, pha chế nguyên liêu in

  1. Công thức pha chế mực in
  2. Công thức pha chế màu in

Bài 3. Tính năng , cách thức sử dụng máy móc thiết bị

1 Giới thiệu máy móc thiết bị và tính năng sử dụng khi in

2.Cách thức sử dụng

3.An toàn lao động trong sủ dụng  máy móc thiết bị

Bài 4 Thực hành tại xưởng in lụa, Công ty cổ phần may in lụa ngọc phước

CHƯƠNG III. QUY TRÌNH IN LỤA

Bài 1. Chuẩn bị các dụng cụ nguyên vật liệu

1.Khung và khuôn in

2.Lưới in

3.Bàn in

4.Các dụng cụ thiết bị khác

Bài 2. Quy trình in lụa

1.In lụa bằng thủ công

2.In lụa bằng máy

Bài 3. Xử lý sau khi in                                                                    08

Bài 4. Thực hành. In lụa sản phẩm tại xưởng in lụa công ty        10

Cổ phần may in lụa ngọc phước                                                    (1 tiết = 60phut)