Bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu - top 10 nhà cái uy tín link

Công tác quản lý sinh viên, học sinh

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN, HỌC SINH – SỰ GẮN KẾT CHẶT CHẼ GIỮA TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH

Nhằm quản lý tốt học sinh và để Quý phụ huynh có thể theo sát tình hình học tậpcủa các em, nhà trường áp dụng các phương pháp quản lý sau:

– Tại thời điểm đầu mỗi khóa học, nhà trường gửi thông báo tới gia đình tất cá các khoản tiền phải nộp và thời hạn nộp trong học kỳ I.
– Tại đầu mỗi học kỳ, nhà trường thông báo tới gia đình toàn bộ nội dung học trong học kỳ, mục tiêu của từng môn học, thời khóa biểu của học kỳ đó (hoặc thay đổi thời khóa biểu).
– Tổ chức điểm danh học sinh đầu các tiết học. Học sinh vắn quá số tiết, số buổi học quy định mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý theo quy định của Nhà trường.

– Hàng tháng, nhà trường gửi thông báo tới gia đình kết quả rèn luyện, học tập của học sinh (từ ngày 1-5 hàng tháng).
– Sau mỗi đợt kiểm tra thi kết thúc môn, nhà trường gửi thông báo kết quả thi của học sinh, sinh viên về gia đình (Nội dung ghi rõ các môn các em phải thi lại, học lại và thời hạn đăng ký thi lại học lại theo qui định)

* Thời khóa biểu, lịch thi và những thông báo chung của nhà trường sẽ được đăng tải cập nhật trên Website nhà trường. Quý phụ huynh có thể vào Website: //leslu.net để tra cứu thông tin sớm nhất. Nhà trường rất mong sự đóng góp ý kiến liên quan đến công tác quản lý sinh viên, học sinh của Quý phụ huynh.